Overig

Sa DEAL! Drechtsteden Promotion & Investments Agency

491

Als één front naar buiten treden om de Drechtsteden te promoten als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat is één van de doelstellingen van Stichting DEAL!, die onlangs is opgericht door de zes Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
De kersverse organisatie profileert zich richting investeerders en bedrijven als DEAL! Drechtsteden Promotion & Investments Agency, het centrale aanspreekpunt waar zij terecht kunnen voor vestiging en uitbreiding van hun bedrijf in de regio. Doelgroepen zijn industrie, logistiek en stuwende dienstverlening. DEAL! is gevestigd in het kantoorpand van EGM Architecten, aan het Wilgenbos 20 in Dordrecht. In zijn werkkamer gaat directeur Marcel de Haan dieper in op de activiteiten van de stichting.

“Vorig jaar is de aanzet gegeven tot de oprichting van DEAL! Het Drechtstedenbestuur wil hiermee de versnippering van activiteiten op het gebied acquisitie en promotie het hoofd bieden. Nu is het zo dat op verschillende bestuurslagen in de regio bestuurders en ambtenaren inspanningen verrichten om bedrijven naar de regio te krijgen. Als je investeerders en -buitenlandse- bedrijven wilt aantrekken, moet je een grotere slagkracht creëren. Het is niet efficiënt om versnipperd te acteren in zo’n proces. Onze taak en ambitie is om samen met de accountmanagers en bestuurders van de zes gemeenten en ROM-D de som der delen te vergoten. Zo zullen wij bestaande en nieuwe activiteiten op het gebied van vestiging van bedrijven gaan coördineren en de promotie van de Drechtsteden geclusterd gaan uitvoeren. De zes gemeenten en de ROM-D staan achter dit beleid, het zijn niet voor niets onze financiers.”
DEAL! heeft overigens niet al teveel tijd om haar bestaansrecht te bewijzen. De stichting heeft twee jaar de tijd om de doelstellingen, die zijn vastgelegd in prestatiecontracten, te realiseren. Het aanprijzen en de acquisitie-inspanningen van De Haan en zijn team moeten leiden tot onder meer nieuwe bedrijfsvestigingen in de regio, uitbreiding van bestaande bedrijven en nieuwe banen opleveren. “Dat zijn pittige doelen,” zegt De Haan, “maar in goede samenwerking met de lokale accountmanagers moet het lukken om de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats op de kaart te zetten.”

Neutraal en kosteloos

Marcel de Haan heeft eerder met dit bijltje gehakt. Als Senior Manager Business Development High Tech Campus Eindhoven en Director Strategic Investments van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft hij de nodige ervaring opgedaan. “Het is in het Brabantse niet anders dan hier. Nederland wordt bestuurd vanuit verschillende bestuurslagen. Daardoor heb je altijd te maken met bestuurders en ambtenaren die vanuit hun eigen domein hun doelstellingen proberen te realiseren. Deze politiek bestuurlijke realiteit staat soms op gespannen voet met grotere economische belangen. Vakinhoudelijk gezien wil je je zo sterk mogelijk profileren en is handelen op een ruimer geografisch schaalniveau dikwijls een vereiste. Het is nu de kunst om die beide ‘werelden’ op een slimme manier te combineren. Dan bereik je de beste resultaten. In dat proces zitten we nu met de accountmanagers van de gemeenten en ROM-D. Hierbij hanteren wij vooralsnog ‘het eerste geboorterecht’. Op de plek waar vraag is of ontstaat, kijken we gezamenlijk hoe wij dit het beste kunnen faciliteren. Lukt dat niet in de betreffende gemeente, dan kijken we verder. Uitgangspunt is altijd dat de klant leading is. Uiteraard adviseren en sturen wij zoveel mogelijk in dat proces, onze doelstelling is immers om nieuwe impulsen te geven aan de economie in de Drechtsteden en de werkgelegenheid te stimuleren. Wij kunnen geïnteresseerde bedrijven of organisaties helpen bij hun vestigingsvraagstukken en zaken zoals subsidies, fiscaliteit, HRM, het vinden van geschikte samenwerkingspartners enzovoort. En ook niet onbelangrijk, onze dienstverlening is neutraal en kosteloos.”

One-stop-shop

Het ultieme doel van De Haan is dat DEAL! uiteindelijk de one-stop-shop wordt voor investeerders in de Drechtsteden. “Dan zijn we zover dat wij ons bestaansrecht hebben waargemaakt en bedrijven ons weten te vinden.” De verwachting is dat daar nog wel enige tijd overheen zal gaan, maar De Haan is al volop aan het lobbyen voor de regio. Zo heeft hij onlangs een bezoek aan China gebracht, waar hij samen met het Innovation Quarter de belangen van BV Nederland heeft behartigd. “Daar heb ik mij niet alleen als Drechtsteden gepromoot. Wij hebben ons geprofileerd als de Nederlandse Delta. Eén van de redenen waarom wij zijn aangesloten bij Netherlands Maritime Technology, een succesvol netwerk van werven, toeleveranciers en dienstverleners op maritiem-technologisch gebied. Bedrijven uit bijvoorbeeld het Verre Oosten of de Verenigde Staten vragen zich allereerst af of ze business kunnen doen in Europa en als er dan voldoende markt is, kiezen ze een land om zich te vestigen en dat wikkelen ze af tot regio, gemeente en uiteindelijk een pand. Belangrijke Unique Selling Points van onze regio zijn maritiem en logistiek. Daar focussen wij onze promotieactiviteiten van DEAL! op.”

Maritiem en logistiek

De regio Drechtsteden profileert zich niet voor niets als een maritiem knooppunt: sterk in bagger, scheepsbouw, maakindustrie en logistiek. Met baggerbedrijven, scheepswerven en industrie van wereldfaam is het logisch dat bij de acquisitie en promotie de nadruk ligt op de maritieme en logistieke sector. De regio Drechtsteden beschikt over 59 bedrijfventerreinen, meestal geclusterd langs rivieren en snelwegen. Hier moet het de komende periode gebeuren. De opdracht voor De Haan en zijn team luidt concreet om zo’n 25 bedrijven aan te trekken die gezamenlijk de werkgelegenheid met 400 banen moet vergroten. De Haan tot slot: “Wij zijn een klein team met torenhoge ambities. Samenwerken is het parool. Niet alleen in de regio, maar ook met het Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Ook dat zijn betrekkelijk jonge organisaties dus het wordt een gezamenlijke ontdekkingsreis met harde doelstellingen. Ik hoop dat de werkrelatie met alle betrokkenen intensief en soepel gaat verlopen. Dat we samen gaan scoren en uiteindelijk samen de vlag kunnen hijsen.”