Overig

Samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad werkt goed

1058

Baanbrekend Drechtsteden kijkt door bril van werkgever
Baanbrekend Drechtsteden, de publiek-private samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Randstad Groep Nederland, is zo’n succes dat het initiatief inmiddels in vier andere regio’s navolging heeft gekregen en zelfs internationaal de aandacht trekt. Door de krachtenbundeling zijn de afgelopen twee jaar al meer dan duizend vacatures in de Drechtsteden vervuld.

Veelal naar tevredenheid van het bedrijfsleven, want eenmaal kennis gemaakt met de werkwijze en het aanbod, ontstaat er vaak een langdurige samenwerking. Voor enkele bedrijven is Baanbrekend Drechtsteden inmiddels ‘hofleverancier’. De publiek-private samenwerking voegt het beste van twee werelden bij elkaar: de sociale dienst heeft een groot bestand van werkzoekenden en weet wat er soms extra nodig is om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, Randstad heeft kennis van de uitzendmarkt en weet wat werkgevers zoeken. “ Wij zetten als het ware de bril op van de werkgever,” zegt manager Rozanne Wijnand van Baanbrekend Drechtsteden. “Wij kijken dus welke mensen bij de vacature passen in plaats van andersom. Daarvoor kunnen we putten uit een bestand van zo’n 1.500 mensen, die kunnen werken. Voor elke vacature selecteren we zo’n tien potentiële, gemotiveerde kandidaten met wie we eerst zelf een gesprek voeren. De twee of drie beste kandidaten stellen we voor aan de werkgever.” Dat Baanbrekend de voorselectie kosteloos uit handen neemt, spreekt veel werkgevers aan. Ze hoeven geen stapel sollicitatiebrieven door te worstelen of dagen te besteden aan gesprekken.

Aanbod verrast
“Werkgevers zijn verrast door ons aanbod. Het is allang niet meer zo dat de sociale dienst alleen mensen in het bestand heeft waar ‘iets aan mankeert’. Ook mensen met goede en hoge opleidingen en/of werkervaring belanden in de bijstand als hun ww-uitkering stopt. Niet iedereen weet op eigen kracht weer een andere baan te vinden. Veel mensen zijn bij ontslag en na vele afwijzingen op sollicitaties hun zelfvertrouwen kwijtgeraakt,” weet Wijnand. “Wij zoeken niet naar een carrière voor mensen. Werken in de schoonmaak of afvalverwerking is niet altijd een droombaan, maar het is altijd de eerste stap. Van een baan komt een baan. Een CV met meerdere banen is tegenwoordig een voordeel. Daarmee laat je immers zien dat je wilt werken en bereid bent om aan te pakken.” Komt er een aanvraag, ook voor een groot aantal mensen, dan kan Baanbrekend snel schakelen. “Binnen één of twee dagen weten we of we kandidaten in ons bestand hebben die passen bij de vacatures. Als het niet zo is, weten werkgevers dat dus ook snel.” Pijpleidingbedrijf Anko Piping in Papendrecht stond open voor een nieuwe medewerker uit de bijstand. “Goede mensen zijn altijd bespreekbaar. Baanbrekend kent ons, weet wat we nodig hebben. En dan is het heel fijn als er zo wordt meegedacht,” zegt directeur Anton Schreuders. “De kandidaat die Baanbrekend bij ons voorstelde heeft het werk goed opgepakt, zijn schouders eronder gezet. Vanwege zijn leeftijd is zijn verantwoordelijkheidsgevoel groter en hij heeft een gezin te onderhouden. Nu hebben we hem een jaarcontract kunnen bieden.”

No-riskpolis
Kandidaten die eerst moeten worden ingewerkt, kunnen geplaatst worden op basis van een Re-integratie Werkovereenkomst (RWO). Maximaal drie maanden betaalt de werkgever een inleenvergoeding van acht euro per uur aan Baanbrekend. Daar staat tegenover dat van de werkgever wordt verwacht dat hij tijd en kennis investeert in de nieuwe medewerker. “Binnen de RWO kunnen we korte werkgerelateerde opleidingen regelen, voor bijvoorbeeld een VCA- of heftruckdiploma. Is iemand geschikt, dan moet hij na die periode een contract van minimaal zes maanden krijgen. Wij zorgen gedurende deze periode voor een no-riskpolis, zodat de werkgever bij eventuele ziekte van de kandidaat geen enkel risico loopt,” vult Wijnand aan. Bij Aafje Hulpthuis Drechtsteden werken zo’n honderd mensen via Baanbrekend Drechtsteden op basis van een RWO, via Social Return On Investment of op een jaarcontract. “Zij leveren huishoudelijke ondersteuning bij mensen thuis,” vertelt Robert de Boer van Aafje. “Na een proefperiode van een maand beoordelen we of ze geschikt en gemotiveerd zijn. Daarna krijgen ze een contract. In het verleden hadden we tijd om mensen in te werken. Nu gaan ze na een uitgebreide instructie direct bij de klant aan de slag. Het is een groot voordeel dat ze van tevoren gescreend zijn door Baanbrekend, dat ook nog voor een stukje begeleiding zorgt.”

Leerwerktraject
De salesmedewerkers van Baanbrekend Drechtsteden zijn voortdurend op pad om vacatures en leerwerktrajecten te zoeken. Zo zijn er trajecten gestart voor flensmonteur, asbestverwijderaar, beveiligers, verkeersregelaars en halalcatering. “We starten enkel leerwerktrajecten met een baangarantie. Wij én de werkgevers investeren in deze mensen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zeven van de tien mensen belanden na het traject in de daaraan gekoppelde baan,” aldus Wijnand.

Baanbrekend Drechtsteden richt zich primair op het vinden van reguliere banen. Maar in deze economisch moeilijke tijd wordt ook samengewerkt met uitzendbureaus. “Belangrijk is dat de vacature wordt vervuld én dat onze klanten werkervaring kunnen op doen. Dat vergroot hun kans op een definitieve baan,” stelt Wijnand. Voor schildersbedrijf Hoftijzer BV heeft Baanbrekend vijf medewerkers ingezet om invulling te geven aan de Social Return On Investment-regeling. “Wij zijn heel tevreden over de communicatie en de gang van zaken. En over de kandidaten. De buitenkant zegt niet altijd alles,” zegt Leen van Veen van het schildersbedrijf. “Wij hebben zo een aantal mensen op een mooie manier ondersteund en hen enkele facetten van het schildersvak bijgebracht. Het is aan hen zelf om daar wat mee te doen als deze klus klaar is. Het is dat het schilderswerk nu niet voor het oprapen ligt, anders hadden we een aantal van deze mensen zeker willen aannemen of verder willen ondersteunen.”