Overig

Shell herbouwt fabrieken Moerdijk

861

Shell heeft de defintieve investeringsbeslissing genomen voor de herbouw van de MSPO-2-installatie, die sinds het incident in juni 2014 uit bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident, dat inmiddels is afgerond, wordt het ontwerp van de installatie verder verbeterd. De herstelwerkzaamheden zijn reeds gestart.

Het definitieve besluit om de MSPO-2-fabriek te herbouwen volgde op de uitgebreide voorbereidende werkzaamheden en afronding van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident dat op 3 juni 2014 in de installatie plaatsvond. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de eerdere bevindingen dat een onverwachte reactie tussen ethylbenzeen en de katalysator bepalend is geweest. Shell gaat geen gebruik meer maken van ethylbenzeen bij het activeren van de katalysator. Herhaling van eenzelfde incident is daarmee uitgesloten. MSPO-2 wordt herbouwd op basis van het oorspronkelijke ontwerp en bevat de noodzakelijke verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek.

Shell kiest zo voor volledige herbouw van twee van de vier fabrieken op Moerdijk. Het chemiecomplex krijgt dezelfde capaciteit als voor de incidenten van 2014.

General-manager Paul Buijsingh van de Moerdijkse vestiging meldt in BN De Stem dat Shell nog jaren vooruit kan op Moerdijk. “Dit soort investeringen zijn tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Hier spreekt vertrouwen uit en het garandeert weer een tijd hoogwaardige werkgelegenheid voor de regio.”

Bij Shell Moerdijk werken normaal gesproken dagelijks 830 vaste mensen en zo’n 400 contractors. Maar momenteel zijn er veel meer mensen actief, omdat de nieuwbouw volop in gang is gezet. Op het complex zijn bij de twee getroffen fabrieken enorme ‘werkdorpen’ ingericht om veel tijdelijke medewerkers uit diverse Europese landen te huisvesten.

Shell Moerdijk werkt tegelijkertijd aan het herstel van het stoomsysteem, dat in oktober als gevolg van verontreiniging in het systeem beschadigd raakte. Door de her-ingebruikname van een middendruk stoomboiler is er weer meer stoom beschikbaar, waardoor de aromaten-unit (CSAR) kon worden opgestart en de stoomlevering aan de MEOD- en MSPO-1-fabrieken is hervat. De etheenfabriek MLO (de ‘kraker’) wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2015 weer in bedrijf genomen.

De herbouw van de MSPO-2-installatie op Shell Moerdijk is in volle gang en werd onlangs opgeluisterd met een belangrijke mijlpaal. Eén van de twee reactors die sneuvelden bij de explosie in juni vorig jaar is weer terug in Moerdijk. Met speciaal wegtransport kwam de 22 meter hoge en ruim 33 ton wegende reactor eind maart jl. aan bij Shell Moerdijk. De MSPO-2-installatie, die basischemicaliën voor kunststoffen produceert, wordt herbouwd op basis van het oorspronkelijke ontwerp en bevat een aantal noodzakelijke verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit intern onderzoek.

Shell Moerdijk verwacht de fabriek tussen december 2015 en maart 2016 weer in bedrijf te kunnen nemen.

MOERDIJK – Shell Moerdijk, een dag nadat er een grote brand heeft gewoed. De brand in de fabriek is geblust en de situatie op het industrieterrein is veilig. ANP ARIE KIEVIT