Overig

Slimme Deals zorgen voor betere bereikbaarheid in de regio

786

Mobiliteit, oftewel slimmer werken en reizen, is een hot item in onze regio. Dat bleek ook tijdens het Drechtsteden politiek Debat. Tim de Bruin, mobiliteitsregisseur van de Drechtsteden, stelde tijdens het debat ‘de overheid moet niet meer investeren in nieuwe infrastructuur maar in slimme deals’.

Meer asfalt? Slimmer gebruik van het asfalt!
Sander de Rouwe (CDA) pleitte voor meer asfalt, aanleg van fietssnelwegen en carpoolen. Henk Nijboer (PvdA) vond dat het bedrijfsleven het thuiswerken meer moet stimuleren. Wat willen de Drechtsteden zelf en welke acties ondernemen ze? De Bruin: “Een goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio is van groot economisch belang. Dat kan door de bestaande wegen optimaal te gebruiken. Als medewerkers slimmer reizen en werken – bijvoorbeeld door in het debat genoemde maatregelen – zorgt dat voor minder drukte in de ochtend- en avondspits. Bijkomend voordeel is dat dit ook de luchtkwaliteit verbetert.”

Slimme deals tussen overheid en bedrijfsleven
In het kader van het overheidsprogramma ‘Beter Benutten’ startte De Bruin vorig jaar als mobiliteitsmakelaar in Drechtsteden. “Met overheid en bedrijfsleven kijk ik hoe we samen de Drechtsteden bereikbaar kunnen houden met minder files. Wat kunnen werkgevers en overheden zelf doen, hoe kunnen werkgevers elkaar helpen, en waar kunnen overheden en bedrijven elkaars inspanningen versterken met ‘slimme deals’? De doorstroming van en naar de A16/N3 is al jaren een groot knelpunt. Maar met slimme deals kunnen we dit aanmerkelijk verbeteren. Denk aan de invoering van Het Nieuwe Werken waardoor mensen niet altijd meer naar kantoor hoeven, flexibele werktijden, en meer gebruik maken van het openbaar vervoer.”

Slimmer reizen loont
Volgens De Bruin is het belangrijk dat werkgevers zelf gemotiveerd zijn om in actie te komen: “Voor elke werkgever loont het om over mobiliteit na te denken al verschillen de motieven. Mobiliteit is een grote kostenpost voor elke werkgever, zeker wanneer veel medewerkers een leaseauto hebben. Een medewerker die overstapt van de auto op de fiets, levert de werkgever jaarlijks €1.500,- kostenbesparing op. Daarnaast zijn veel werkgevers bezig met duurzaamheid, zoals het reduceren van CO2 uitstoot. Maar ook is er geen werkgever die een overvol parkeerterrein wil, waar medewerkers en vooral bezoekers geen parkeerplek kunnen vinden.”

Voorbeeld slimme deal: fietsen
De Bruin ondersteunt werkgevers bij het maken van keuzes en het nemen van maatregelen. “Een werkgever kan namelijk veel doen om fietsen te stimuleren waardoor zij de files kunnen ontlopen. Denk aan goede fietsvoorzieningen, fietskilometers belonen, meedoen aan een promotiecampagne of hogere reiskostenvergoedingen. De fiets is een makkelijk en leuk middel om de strijd aan te gaan met het N3-knelpunt. En het levert meer voordelen op zoals een goede gezondheid, betere luchtkwaliteit, meer parkeerruimte en kostenbesparing voor werkgever en werknemer. De overheid verbetert de fietsinfrastructuur en bedrijven willen fietsen promoten. De slimme deal waar we mee bezig zijn, is dat bedrijven de fietssnelwegen F15 en F16 promoten. Zo profiteren overheid en bedrijven van elkaars inspanningen.”

Er staan dit jaar nog diverse andere ‘slimme deals’ op de agenda om werkgevers te ondersteunen die hun mobiliteitsbeleid willen verbeteren, vernieuwen of verduurzamen. Werkgevers kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij de communities parkeren (hoe loste de buurman zijn parkeerprobleem op?), fietsen (gratis aansluiten bij fietspromotiecampagne in het voorjaar) of duurzame mobiliteit. De Bruin: “De mobiliteit in de regio zal onder andere door slimme deals aanzienlijk verbeteren.”