Overig

Slimme mobiliteit bij Amega

452

Dat Amega zich niet alleen bezighoudt met mobiliteit, maar ook oog heeft voor duurzaamheid, werd meer dan duidelijk op het Drechtsteden Politiek Debat 2014. Tijdens het debat brak Amega-groep directeur Leen de Koning een lans voor meer groene oplaadpunten. Hierin kreeg hij de volledig steun van de aanwezige politici.

Leen de Koning: “De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die er in gaat. In onze producten gaat brandstof en er komen emissies uit. Maar het ontwikkelen van nieuwe technieken kunnen we niet meer los zien van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Als we de totale emissies willen reduceren moeten we samenwerken in de keten.” Hij legt uit dat de klant niet kiest voor een groengasauto als er geen groengas tankstation is. En dat een tankstationhouder niet investeert in een groengas tankstation als er geen voertuigen in de buurt rijden. “Het proces van het verkrijgen van laadpalen in de publieke ruimte moet geen bottleneck vormen. Als we nieuwe mobiliteitsoplossingen willen ontwikkelen, zullen we intensiever moeten samenwerken.”

Met haar visie op duurzame mobiliteit wil Amega – vaak in samenwerking met haar stakeholders – haar klanten inspireren om de beslissende stappen naar een duurzaam wagenparkbeheer te zetten. De Koning: “De vraag naar mobiliteit stijgt nog steeds, maar de brandstofprijzen stijgen ook, de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Om die reden concentreren wij ons op slimme mobiliteit, waarbij keuzevrijheid, flexibiliteit en milieuvriendelijkheid voorop staan.”

Als Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd bedrijf, heeft Amega zelf al de eerste stappen gezet. “We werken hard om ons restafval te reduceren door actief in te zetten op hergebruik en recycling, maar natuurlijk zetten we ons ook in voor een betere luchtkwaliteit. Wij, als mobiliteitsonderneming hebben hierin een verantwoordelijkheid,” stelt De Koning. “Omdat onze klanten veelal vragen naar de hoeveelheid CO2 uitstoot, hebben wij ons de prioriteit gesteld om luchtkwaliteit aan de orde te stellen. Wij adviseren op het gebied van juiste techniek, alternatieve brandstoffen inclusief elektrisch vervoer. En tot slot de invloed van gedrag op de uitstoot. Laten we luchtkwaliteit meer landelijk op de agenda zetten en meer stimuleren naar schone alternatieven!”