Overig

Smart Lectures: technische interesse van Papendrechtse leerlingen prikkelen

604

Prikkelende lezingen over technologische en wetenschappelijke onderwerpen om onderwijs en bedrijfsleven in Papen-drecht met elkaar in contact te brengen en leerlingen kennis te laten maken met technische onderwerpen en vraagstukken. Dat zijn de voornaamste doelstellingen van de Smart Lectures. Negentig havo- en vwo-leerlingen van De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege namen begin maart deel aan de eerste editie, met als thema ‘Het onmogelijke is in samenwerking soms toch mogelijk’.

Een jaar geleden vond in Papendrecht het unieke congres Aerospace meets Maritime plaats, waarbij lucht- en scheep-vaartindustrie elkaar ontmoetten. Bedrijven uit beide sectoren gaven tijdens de bijeenkomst een belangrijke impuls aan samenwerking en uitwisseling van kennis over nieuwe, sterke materialen, waarmee vliegtuigen veiliger en goedkoper vliegen.

Topspelers

Ook de scheepvaartindustrie en de maritieme sector zijn geïnteresseerd in zulke ontwikkelingen. Ruime tweehonderd vertegenwoordigers van de gemeente, bedrijven die topspelers zijn op de wereldmarkt, toeleveranciers, kennisinstellingen en studenten volgden het programma dan ook met interesse. Maar ook studenten en leerlingen van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard deden mee aan het programma.

Uitnodigend

De Smart Lectures zijn een vervolg op deze koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Papendrechtse leerlingen werden tijdens de Lectures enthousiast gemaakt door  onder meer studenten van de TU Delft die met een auto op zonne-energie een race door Australia wisten te winnen. De TU toonde ook een futuristische wereld met elektronische en mechanische elementen in robots. Onder leiding van dagvoorzitter Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en presentator van het tv-programma ‘Kennis van nu’, werden ook andere ingewikkelde wetenschappelijke thema’s uitnodigend, toegankelijk en interactief gepresenteerd.

Interessant

“We willen op zulke manieren leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken naar techniek,” legt wethouder onderwijs Joke Reuwer uit. “Zo merken ze dat het interessanter is dan ze misschien dachten en dat het wellicht ook wel iets voor henzelf is. Leerlingen zien bij de bedrijven IHC Merwede, Fokker en Iv-Groep met eigen ogen zien hoe machtig, interessant en indrukwekkend technisch werk in de praktijk is. Op deze manier brengen we middelbaar en universitair onderwijs en topbedrijven bij elkaar. Dat is voor alle partijen gunstig. Leerlingen moeten steeds vroeger een richting kiezen. Als de Smart Lectures hen daarbij een steuntje geven, helpen we ze op weg naar een mooie toekomst. En bedrijven maken vast kennis met mogelijke nieuwe werknemers. Als deze proef slaagt, breiden we het programma van de Smart Lectures uit.”