Overig

Succes door unieke samenwerking

752

Het in Rotterdam Noord-West gevestigde ZPITS is al ruim vijf jaar succesvol verbinder tussen bedrijven en werknemers in onder meer de logistiek, asbest, steigerbouw en industriële reiniging. Mensen die bij ZPITS aankloppen voor een opleiding hebben meestal een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen verdienen een tweede kans, een kans op een leuke baan. Veiligheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en coaching zijn dé ingrediënten om die leuke baan te vinden.  Het is dan ook deze visie en instelling die ZPITS en Search Opleidingen met elkaar verbinden. Samen begeleiden ze mensen terug naar de arbeidsmarkt.

Zippora Porcelijn, directeur van ZPITS: ‘Wij zijn dé gespecialiseerde verbinder tussen bedrijven en werknemers en Search Opleidingen is hét trainingsinstituut daar waar het gaat om asbest en veiligheid. Onze samenwerking is gebaseerd op ervaring met- en kennis van de doelgroep. Samen zijn we in staat om de juiste omgeving te creëren waarin de kandidaten zich veilig voelen, waardoor ze het best presteren.’

Specifieke doelgroep

Search Opleidingen beschikt over zestien locaties in Nederland en heeft een eigen team van docenten. Hierdoor kunnen trainingn als VCA en ADR dan ook door het gehele lan worden gegeven. Cleem Janssen, manager van Search Opleidingen hierover: ‘Omdat we veelal werken met een specifieke doelgroep, zijn de didactische en sociale vaardigheden van onze docenten van groot belang.’ Zippora Porcelijn: ‘Mensen die bij ZPITS aankloppen voor een opleiding hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze dragen meestal een behoorlijke rugzak: die varieert van domme pech tot en met een detentieverleden. We bieden ze graag een tweede kans.’ Ook Search Opleidingen voelt zich nauw betrokken bij de doelgroep. Cleem Janssen: ‘De mensen die wij opleiden als bijvoorbeeld asbestverwijderaar worden vaak ondergewaardeerd. Deze mensen verdienen juist enorm veel respect vanwege het feit dat ze iedere dag het asbest uit gebouwen en objecten halen, waarmee ze een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.’

Motivatie belangrijker dan achtergrond

Voor Zippora Porcelijn is motivatie belangrijker dan de achtergrond van een kandidaat. Zippora: ‘We zijn streng aan de poort. We verwachten gedrevenheid en willen een eerlijk verhaal horen van de kandidaat. Onze persoonlijke begeleiding zorgt voor een duurzame landelijke uitstroom van maar liefst 84% richting werk! Na het door de kandidaat behalen van de benodigde certificaten en de koppeling van een passende werkgever, blijven we met ZPITS de vinger aan de pols houden. Zodra we vernemen dat iemand vaker te laat komt, of zijn afspraken niet nakomt, kan hij meteen een telefoontje van ons verwachten.

We bieden met ZPITS opleidingen aan met een baangarantie, zodat de kandidaten er zeker van zijn dat zij na de opleiding ook direct aan het werk kunnen. Dat is niet alleen goed voor de kandidaten, maar ook voor de bedrijven die deze mensen inhuren. Zij voldoen hiermee immers bij een aanbesteding aan de social return voorwaarden.’