Overig

Technasium brengt het bedrijfsleven en bèta-leerlingen vroeg met elkaar in contact

792
Technasium brengt het bedrijfsleven en bèta-leerlingen vroeg met elkaar in contact

Een formule voor beter bèta-onderwijs voor HAVO en VWO: dat is het technasium. Het Walburg College Zwijndrecht besloot vier jaar geleden als eerste school in het westen van ons land aan te sluiten bij dit landelijke initiatief. En dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven, dat immers al enige tijd kampt met een tekort aan goed geschoold, hoogopgeleid technisch personeel. Middels het technasium komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met het uitvoeren van onderzoeks- en ontwerpopdrachten voor bedrijven en kunnen zij met een stevige bètabasis beginnen aan hun vervolgopleiding.

Volgens technator Dick van Eekelen is het een pré dat leerlingen geen hypothetische vraagstukken oplossen in de les, maar problemen van echte bedrijven moeten verhelpen. “Het gaat niet alleen om technische cases. Zeker in de onderbouw is het technasium een mix van tekenen, maken, onderzoeken en creatief denken. Verpleeg- en verzorgingshuis Swinhove klopte bijvoorbeeld bij ons aan met een probleem over de interne bewegwijzering. Die was niet optimaal en onze leerlingen moesten daar een oplossing voor vinden.” Leerlingen die kiezen voor het technasium, brengen vijf uur per de week door in een speciale praktijkruimte, die van alle gemakken is voorzien. Solderen, technisch tekenen, figuurzagen, op de laptop aan een presentatie werken: het kan er allemaal! Met een team van klasgenoten werken zij steeds acht weken aan een onderzoeksproject, onder begeleiding van docenten en technatoren. Het hart van het technasium vormt het vak Onderzoek & Ontwerpen. De opleiding wordt in de examenklas afgesloten met een ‘meesterproef’. Dit is een lichte variant van afstudeerprojecten zoals ze ook op het HBO en de universiteit plaatsvinden.

De meerwaarde van het technasium is groot, denkt Van Eekelen. “Samenwerken, inventief denken, procesgericht werken en plannen en organiseren vormen enkele componenten die leerlingen door deelname aan het technasium snel verbeteren. Stuk voor stuk eigenschappen die ook binnen het bedrijfsleven van werknemers worden gevraagd. Technasium-leerlingen kennen een hoge mate van zelfstandigheid. Zelfs bij een scheikundepracticum merken docenten dat degenen met Onderzoek & Ontwerpen in hun pakket, veel voortvarender en sneller te werk gaan.” Van Eekelen merkt dat bedrijven vaak eerst overtuigd moeten worden om de krachten te bundelen met jonge leerlingen van de middelbare school. “Maar het biedt legio voordelen: onze leerlingen hebben bewust de keuze voor het technasium gemaakt en zijn gemotiveerd en bovendien redeneren kinderen vaak anders dan volwassenen. Dus een andersoortige oplossing voor een probleem van een bedrijf ligt voor de hand.” Organisaties als Dura Vermeer, IHC, Heerema, Waterschap Hollandse Delta, gemeentes en de Verkerk Groep gingen al naar volle tevredenheid de samenwerking met het Walburg College Zwijndrecht aan. “Geïnteresseerden krijgen eerst van een technator uitleg over het concept. Vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar een probleemformulering en brengen alle leerlingen een bezoek aan het bedrijf om de sfeer te proeven en het vraagstuk onder ogen te zien. In acht weken tijd werken zij de cases vervolgens in groepjes uit. Hun bevindingen presenteren ze aan het einde van elk project op school aan een afgevaardigde van het desbetreffende bedrijf. Het is voor een organisatie een investering van ongeveer 40 uur per project. Als je daarmee voor gedreven bèta-leerlingen zorgt, lijkt mij dat gezien het gebrek aan capabel personeel een uitstekende toekomstinvestering.”

Omdat de technasiumafdeling van het Walburg College Zwijndrecht nu naar de eindexamenklassen doorgroeit, is men op zoek naar nieuwe bedrijven om mee samen te werken. Mocht uw bedrijf interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met één van beide technatoren op het Walburg College via telefoonnummer (078) 620 56 56.