Overig

Techniek onderwijs 2.0

557

Duizend werkelozen per dag erbij in Nederland; het is crisis. Strikt genomen klopt dit. Er zijn branches in Nederland, met name de bouw en bouw gerelateerde ondernemingen, die door een diep dal gaan. Maar er zijn, zeker nu, ook veel mogelijkheden en kansen!

Wat nu bijvoorbeeld te kiezen als (beroeps-)opleiding. Zijn er nog wel opleidingen waarbij de kans op werk na afronding reëel is? Het goede nieuws is dat die er zeker zijn. Sterker nog, ondanks die stijgende werkeloosheid zijn er branches waar juist nu de personeelstekorten steeds groter worden. We hebben het dan over de technisch georiënteerde bedrijfstakken. Bij ons in de regio Drechtsteden veelal maritiem gerelateerd. Hier ontstaan tekorten die, door de vergrijzing en het uitblijven van voldoende instroom, serieuze vormen aannemen. TechniekTalent.nu heeft bijvoorbeeld berekend dat volgend jaar (2014) in Nederland het tekort aan technisch geschoolde VMBO medewerkers op 38.400 zal komen te liggen, met nog eens een extra tekort van 23.100 voor op MBO niveau geschoolde medewerkers.

Met deze informatie in het achterhoofd zou dus een stijgende instroom in de technische (V)MBO opleidingen te verwachten zijn. De praktijk laat echter juist een tegenovergesteld beeld zien; een daling met gemiddeld zelfs 30% per regio over de afgelopen 6 jaar.

Wat gaat er mis? Heel veel heeft nog te maken met het imago van de techniek. Veelal wordt aangenomen dat de carrière kansen en of de beloning in de techniek laag zijn. Niets is minder waar. Recent loononderzoek heeft aangetoond dat werknemers in de techniek (zowel VMBO, MBO als ook HBO) tot de hoogst betaalde starters behoren. Groeimogelijkheden binnen deze bedrijfstak zijn er volop gezien het vaak (onverwachte) innovatieve bedrijfskarakter.

Een verdere verklaring voor deze situatie komt voort uit de vaak ontbrekende technische faciliteiten op de onderwijsinstellingen en de aandacht voor techniek op het basisonderwijs. Zodoende wordt een vervolgopleiding in de techniek niet sterk gepromoot en voor zover dit wel het geval was, is het gebodene bij die vervolgopleiding niet erg attractief voor potentiële leerlingen.

Kortom, tijd om hier verandering in te brengen. Gelukkig starten er nu een aantal initiatieven met als doel techniek op een positieve manier voor het voetlicht te brengen. Zo is recentelijk Techniek Dock gestart in de Drechtsteden. 2200 basisschool leerlingen nemen bij dit initiatief actief deel aan een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek en beleven zo de verschillende facetten van de (maritieme) techniek. Natuurlijk met als doel de interesse voor techniek al op jonge leeftijd te wekken.

Een andere, zojuist gestarte, activiteit in de Duurzaamheidsfabriek is XCaliber. Dit is een installatie waar niet alleen (V)MBO en HBO studenten maar ook medewerkers van technische bedrijven in de praktijk kunnen leren wat het meten, regelen en calibreren van temperatuur, druk en flow in de praktijk inhoudt. De eerste internationale groep nieuwe technische medewerkers die afgelopen april de installatie zijn vuurdoop gaf, was bijzonder enthousiast! Overigens is XCaliber tot stand gekomen dankzij de samenwerking van de regionale en landelijke overheden, de ROC’s uit de regio, Hogeschool Rotterdam en het bedrijfsleven (veelal uit de Drechtsteden).

Dankzij dit soort initiatieven en goede samenwerking van alle belanghebbende partijen is een revival van het techniek onderwijs ingezet. Een ontwikkeling met alleen maar winnaars. Studenten die na hun studie een baan hebben en ondernemingen die hun personeelsbehoefte kunnen invullen met goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers!

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden