Overig

Techniekweek Drechtsteden 2015

485

In de tweede week van juni (8-12 juni) vindt de eerste editie van de Techniekweek Drechtsteden plaats. Gedurende deze week worden bestaande en nieuwe techniekpromotieactiviteiten in de Drechtsteden in de schijnwerpers gezet.

De week staat in het teken van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid; een duurzaam partnerschap dat bijdraagt aan een betere instroom, doorstroom en behoud van technisch geschoolde werknemers.

In de maritieme sector hebben de Drechtsteden door haar ligging en de bedrijvigheid in de regio een sterke positie. Met ruim 850 bedrijven en bijna 8.000 werknemers in deze sector is dit gebied één van de belangrijkste maritieme knooppunten van Nederland. De Drechtsteden hebben vanuit dat oogpunt gezamenlijk de ambitie geformuleerd om dé maritieme topregio van Nederland te zijn. Het bedrijfsleven is de motor achter deze sterke maritieme positionering en een goede aansluiting tussen (technisch) onderwijs bij de arbeidsmarkt is dan ook essentieel om de motor draaiende te houden.

Techniekweek Drechtsteden wordt met het oog op dit doel ingezet om de jeugd, en hun ouders, te laten zien hoe geweldig techniek kan zijn! Door jongeren op uiteenlopende wijzen kennis te laten maken met technische bedrijven en beroepen in de regio worden ze enthousiast gemaakt voor technische opleidingen en beroepen.

Arbeidsmarktbeleid

Bert van de Burgt is Regionaal Portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid en stelt dat techniekpromotie een essentieel onderdeel is van het arbeidsmarktbeleid in de regio. “Om hier gericht mee aan de slag te gaan hebben we in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarktbeleid afgesproken dat er de komende jaren gewerkt zal worden aan 10% meer instroom studenten techniek (VMBO/MBO) en meer uitstroom naar technische beroepen per jaar ten opzichte van 2012/2013”. Hij stelt dat er op verschillende manieren wordt gestimuleerd dat kinderen kiezen voor techniek. Het gaat er om dat kinderen al vroeg ervaren “wat er allemaal mogelijk is”. “Als ze namelijk zien dat technologie juist enorm interessant is, dan verleiden we de jeugd makkelijker te kiezen voor een technische opleiding!”

Maritieme Sector

Naast de daadwerkelijke instroom in technische opleidingen is de ambitieuze doelstelling geformuleerd om 10.000 jongeren tot en met 18 jaar kennis te laten maken met de maritieme sector. Deze regionale doelstelling zal op de lange termijn bijdragen aan de instroom, en sluit aan bij de doelstellingen die landelijk zijn vastgelegd in het Techniekpact. Door middel van deze doelstellingen wordt voortdurend gewerkt aan techniekpromotie. Volgens Van de Burgt vormt de Techniekweek Drechtsteden te midden van deze activiteiten “een feestelijk moment waarin bestaande en nieuwe techniekpromotieactiviteiten in de Drechtsteden op de kaart worden gezet”.

Naast inzetbaarheid van technisch geschoold personeel in de maritieme maakindustrie, wordt techniek in de zorg ook steeds belangrijker. Hier beoogt men een transitie van een verdeling van 70% MBO en 30% HBO geschoold personeel, naar 70% HBO en 30% MBO.  Aansluitend bij deze opgave wordt het belang van innovatie en technologische ontwikkeling benadrukt en is er aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Techniekweek

De week zal symbolisch worden afgetrapt op maandag 8 juni met Techniekdock. Dat is een programma waarin leerlingen van groep 7 van het primair onderwijs langs een route met verschillende doe-activiteiten door de Duurzaamheidsfabriek worden geleid. In de Duurzaamheidsfabriek werken bedrijfsleven en diverse onderwijs- en kennisinstituten samen om technisch leren écht aantrekkelijk te maken voor de jeugd.

Voor kinderen uit groep 8 wordt er een bedrijvenroute uitgestippeld waarin scholieren op bezoek gaan bij de meest toonaangevende bedrijven uit de regio. Zo kunnen ze daadwerkelijk horen, zien en voelen hoe technologie werkt. Door uitleg te krijgen van ondernemers in de regio komen technische beroepen tot leven in de gedachten van de kinderen.

Naast promotieactiviteiten onder de jeugd, wordt er halverwege de week ook aandacht besteed aan de meest innovatieve regionale activiteiten, diensten en samenwerkingsverbanden. Tijdens een feestelijk gala, georganiseerd door ondernemers in de Drechtsteden, vindt de jaarlijkse uitreiking van de Innovation Award plaats. Leren en werken in de techniek wordt interessanter als je ziet welke interessante innovatieve ontwikkelingen er in de techniek zijn.

Techniekagenda

Techniekpromotie en de aandacht voor innovatie en technologische ontwikkeling in de regio beperken zich echter niet tot deze ene week in juni. Door middel van de lancering van een complete Techniekagenda zal wethouder Bert van de Burgt op inzichtelijke wijze een overzicht presenteren van alle techniek-gerelateerde activiteiten en evenementen in de regio.

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er meerdere lokale initiatieven in voorbereiding, o.a. gericht op studenten uit het beroepsonderwijs, professionalisering en innovatie in primair onderwijs en andere activiteiten gerelateerd aan techniekpromotie. Al deze activiteiten zullen worden opgenomen in een overzicht op een website van Techniekweek Drechtsteden die binnenkort zal worden gelanceerd.