Overig

The times, they are changing…

577

Een paar weken geleden bezocht ik samen met mijn compagnon Erik Verkerk en ongeveer 60 Nederlandse financieel planners de “Back2Y”conferentie in Birmingham. Deze conferentie is uitsluitend toegankelijk voor financiële planners of adviseurs en wordt niet gesponsord door banken, fondsaanbieders of financiële instellingen. Kom daar in Nederland maar eens om! De marketingmachines van banken en financiële instellingen draaien weer volop nu de economie iets aantrekt. Eén van de sprekers was de Engelse onderzoekjournalist Robin Powell. Hij heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de Londense City waar alle grote namen van de financiële industrie gevestigd zijn. Het was schokkend om te zien hoe de financiële wereld zich weinig heeft aangetrokken van de afgelopen jaren! Kijkt u maar eens op Sensible Investing TV via youtube. De belangrijkste conclusie van zijn onderzoek is dat de industrie ten koste van alles zichzelf in stand wil blijven houden. De onwaarschijnlijk hoge salarissen en bonussen die worden betaald laten zien dat zij alle zicht op de realiteit en hun maatschappelijke context kwijt is geraakt. En het ergste van alles, het wordt betaald door ons, consumenten en belastingbetalers. Niet geheel toevallig zien wij in Nederland soortgelijke ontwikkelingen, mede onderbouwd door het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk over de financiële sector. Het is toch bijna lachwekkend om zo’n groepje bankiers te zien kronkelen in het publieke debat en op televisie om hun buitensporige salarissen en arbeidsvoorwaarden te verdedigen? Vaak met het argument dat zij anders het “toptalent” kwijt raken aan Londen. Dat is net zoiets als de voetbalclub Chelsea die kijkt naar de amateurs van RVVH om maar eens dicht bij huis te blijven.  Dit geeft blijk van een moraliteitsbesef dat zich ver buiten de maatschappelijke opvattingen bevindt. Maar, er komt verandering. Net zoals in Engeland zien we nu ook in Nederland dat mensen het niet meer accepteren. De geest lijkt uit de fles te zijn. En dat is goed voor ons allemaal. We zijn gebaat bij een stabiele financiële sector, waarin  zeker plaats is voor goede bankiers, maar die wel bereid zijn in het belang van hun clientèle veranderingen door te voeren.  Die zichzelf en hun functioneren in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Wij als consumenten kunnen dit effect versterken door niet meer te accepteren dat financiële instellingen zich dit “graaien” kunnen  permitteren. Hoe? Eenvoudig. Wees kritisch op de producten en met name beleggingsportefeuilles die u bij uw bank afneemt,  want daar zitten de grote verdienmodellen bij banken.  Vraag wat de bank aan uw portefeuille verdient en wat zij daarvoor doet.  En waarom u een groot deel huisfondsen van de bank geadviseerd krijgt of waarom deze in uw portefeuille worden opgenomen.  Het beste advies is om een onafhankelijk financieel planner in te schakelen die niet betaald wordt door productaanbieders maar door u zelf. En zorg dan samen met hem voor een passende portefeuille die beter rendeert door lage kosten,  een efficiënt beleggingsbeleid, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en met een maximale wereldwijde spreiding. Dan ontvangt u het rendement waar u recht op heeft. Of gelooft u nog steeds dat uw bankier uitsluitend in uw belang zal handelen?  Tijden veranderen, zeker in de wereld van vermogensadvies, en blijven zitten is niet in uw voordeel.