Overig

Thuishaven van een wereldhaven

681

Nissewaard is op 1 januari 2015 ontstaan door een fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse. Christel Mourik, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, economie, werk en inkomen, vertelt over de samenvoeging, het ondernemersklimaat, ligging en ontsluiting, het bevorderen van economische ontwikkeling en de toekomstvisie.

“Twee gemeenten met een totaal andere ontstaansgeschiedenis zijn samengevoegd. Vooral inwoners van Bernisse hebben vanwege de schaalvergroting moeten wennen aan het idee. Er is iets veranderd, maar ik denk alleen maar ten goede. Nissewaard is nu de één na grootste gemeente in de regio Rijnmond. Onze invloed is hiermee groter, we kunnen belangen van burgers beter vertegenwoordigen. Ook die van ondernemers.” De gunstige ligging, net onder Rotterdam en vlakbij het havengebied en de Zuid-Hollandse kust, is een grote per. “Als ondernemer wil je zijn waar de actie is. Ons achterland kent 150.000 inwoners. Voorne-Putten wordt gezien als een prettige plek om te wonen, terwijl de haven voldoende banen biedt. Wanneer je kijkt naar de bevolkingssamenstelling, doet de helft van de inwoners havengerelateerd werk.”

Spijkernisserbrug

De bereikbaarheid moet wel beter, beaamt Mourik. “We zijn een eiland met bruggen, dus lopen tegen beperkingen aan. In de jaren ’70 is vol ingezet op een metronetwerk, omdat men dacht dat het autoverkeer door betere openbaar vervoer-mogelijkheden niet zo hard zou groeien. Dat is niet gebeurd en bovendien is het havengebied, dat autonoom gegroeid is, niet bereikbaar met het OV.” Hierbij hoort momenteel de acute zorg voor de staat van de Spijkenisserbrug. “De problemen met die brug zijn buitenproportioneel. Door defecte sensoren ontstaan er geregeld storingen. Dat zorgt voor frustraties. De brug is gewoon op. Investeringen zijn te laat op gang gekomen om de infrastructuur op de weg te verbeteren. Het credo ‘regeren is vooruitzien’ gaat in dit geval dus niet op. In 1970 hadden er, met de kennis van nu, al spijkers met koppen geslagen moeten worden. Nu praten we er al 40 jaar over. Het is zorgelijk, maar gelukkig zijn er wel andere ontwikkelingen die de infrastructuur in dit gebied bevorderen. Denk maar aan de Blankenburgtunnel, A15 en A4 Noord.”

Kopstukken laten meedenken

De contacten tussen de gemeente en ondernemers typeert Mourik als goed. “Sinds een paar jaar gaan we op een andere manier met elkaar om. We maken duidelijkere keuzes en beredeneren die beter. We zetten liever vol overtuiging in op één project, dan dat we meerdere dingen niet voor 100 procent aanpakken. Er is bovendien beter in kaart gebracht waar bij ondernemers behoefte aan is. Hoe kijken zij naar dit gebied? Op welk vlak zien zij kansen en mogelijkheden? Tegen welke problemen lopen ze aan?” In dat kader werd ook een traject uitgezet bij de gemeente Spijkenisse om de synergie tussen het Haven Industrieel Complex en Spijkenisse te bevorderen. Het College van B&W stelden een ‘Tafel van Negen’ in om een strategisch netwerk te laten groeien. Naast de collegeleden maakten Wim van Sluis (voorzitter Deltalinqs), Joop van der Leeuw (Dura Vermeer), Ron Kooren (STC groep) en Cees Vingerling (Rabobank) deel uit van de commissie. Met de uitkomsten van het rapport gaat de gemeente nu volop aan de slag. Nissewaard wil de blik nog meer op de Rotterdamse haven richten. “Daar zitten volop bedrijven die willen uitbreiden, maar dat op de huidige plek niet kunnen. Nissewaard zou dan een goed alternatief zijn.”

What’s in it for me?

Samenwerking tussen lokale bedrijven kan nog een zetje gebruiken, bemerkt Mourik. “Ondernemers runnen hun eigen toko en hebben soms een te krappe blik. De vraag ‘what’s in it for me?’ voert nog te veel de boventoon. Dat merk ik ook als het gaat om de participatiewet. Wanneer we vragen om iemand te plaatsen die extra aandacht behoeft, wijst het gros naar de buurman. Die afspraken zijn op rijksniveau gemaakt. Als gemeente hebben wij geen dwangmiddelen. Dat zou ook niet nodig moeten zijn, maar een stukje meer welwillendheid is af en toe best welkom. Het is een belangrijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Al veel ten goede veranderd

Welk profiel heeft Nissewaard over 10 jaar? “De laatste jaren is er al veel ten goede veranderd. We zijn steeds meer met elkaar een gemeente aan het worden.  Het nieuwe theater en de Boekenberg zijn markante gebouwen, die een vertrouwd beeld geven en onze herkenbaarheid en eigenheid vergroten. Net zoals Parijs de Eiffeltoren heeft en Rotterdam trots is op de Markthal. Nissewaard is de thuishaven van een wereldhaven en daarnaast een aantrekkelijke plek om fijn te wonen. Wij blijven ons inzetten voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.”