Overig

TLN Voortbestaan veel ondernemers afhankelijk van tijdig betalen

473

Transpondernemers krijgen meer wettelijke mogelijkheden om sneller hun rekeningen betaald te krijgen. Vanaf 16 maart aanstaande treedt de nieuwe wet Bestrijding Betalingsachterstanden in werking.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de wet van kracht wordt, maar benadrukt dat de wet slechts een juridische stok achter de deur is met uiterste betalingstermijnen. TLN pleit er voor dat ondernemers kortere termijnen met elkaar overeenkomen. Overschrijding van betalingstermijnen is de afgelopen jaren een groot probleem in de sector. “Ongelofelijk,” stelt TLN directeur Peter Sierat. “Het voortbestaan van veel transporteurs en het economisch herstel van de gehele sector komt hierdoor in het gedrang. Investeren in een goede relatie met opdrachtgevers is daarom wellicht nog veel belangrijker om op tijd je geld te krijgen.”

Wet Bestrijding Betalingsachterstanden
De wet Bestrijding Betalingsachterstanden bevat een aantal middelen die ondernemers helpen om sneller hun geld te krijgen. Zo is de maximale betalingstermijn die ondernemers onderling mogen afspreken vastgelegd op 60 dagen. Voor de overheid geldt een termijn van maximaal 30 dagen. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, mag de schuldeiser direct incassokosten in rekening brengen en mag rente worden geheven over het verschuldigde bedrag, tenzij partijen hierover een afwijkende afspraak hebben gemaakt. Aangezien het een Europese Richtlijn betreft, geldt de wet voor alle ondernemers en overheden in de hele EU. TLN is blij met de nieuwe wet, maar ziet de maximale termijnen slechts als een stok achter de deur en ziet liever een betalingstermijn van 30 dagen tussen ondernemers. “Want ook 60 dagen op je geld wachten is lang. Hoe langer de betalingstermijn, hoe groter de schade. Zeker in geval van een faillissement van de opdrachtgever.”

Langere betalingstermijnen
Uit eerder onderzoek van TLN blijkt dat circa 75% van alle facturen te laat worden betaald. Vervoerders lopen hierdoor het risico dat de kleine beetjes winst die zij maken, deels of zelfs volledig verdampen wanneer men te laat hun geld ontvangt. Bij het oprekken van de betaaltermijn van 30 naar 60 dagen heeft de ondernemer met vijf auto’s, naast een renteverlies, een liquiditeitsverlies van al gauw zo’n 53.000 euro. Ondanks de nieuwe wet vreest TLN dat niet alle opdrachtgevers zich door deze wetgeving laten afschrikken en betalingen als nog blijven uitstellen. TLN roept opdrachtgevers daarom op om gewoon tijd hun rekeningen te betalen. Peter Sierat: “Als een chauffeur twee maanden op zijn salaris moet wachten, trekt hij ook aan de bel. Waarom zou een transportondernemer ook zo lang moeten wachten? Dat is onbehoorlijk ondernemerschap.” Volgens TLN is het belangrijk om goede afspraken met opdrachtgevers te maken. “Investeer in een goede relatie met heldere en realistische betalingstermijnen die voor beiden acceptabel zijn. In deze relatie ligt de basis van ordentelijk ondernemerschap. Dan heb je wetgeving vaak helemaal niet nodig om betalingsafspraken af te dwingen en voorkom je dat de relatie met je opdrachtgever onder druk komt te staan,” aldus Sierat.