Overig

Tony Stivaktas benoemd tot notaris

1085

De notarispraktijk van mr. C. (Cees) van Dongen in Ridderkerk is met ingang van 1 juli jl. voortgezet door mr. Tony (A.I.) Stivaktas. Per die datum is bij Koninklijk Besluit Tony Stivaktas benoemd tot notaris en is aan Cees van Dongen eervol ontslag verleend.

Het kantoor blijft ‘Notariskantoor Van Dongen’ heten en zo de naam dragen van de oprichter, een geboren en getogen Ridderkerker. Het kantoor is in de loop van het 22-jarig bestaan voor veel Ridderkerkers en mensen uit de omgeving een begrip geworden. Ook Tony Stivaktas (42), die voor zijn benoeming al dertien jaar als kandidaat-notaris aan het kantoor verbonden was, is voor velen geen onbekende. Hoewel hij zelf met zijn echtgenote en dochtertje van twee jaar in Poortugaal woont, is hij zich de afgelopen jaren helemaal thuis gaan voelen op het kantoor in Ridderkerk. “Er heerst een Rotterdamse no-nonsens mentaliteit, maar tegelijkertijd is het ook nog echt een dorp, waar men elkaar kent.”

Tony heeft een bijzondere belangstelling en ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht: oprichting van rechtspersonen, bedrijfs-/aandelenoverdrachten, herstructureringen, juridische fusies en splitsingen. Hierbij worden niet alleen cliënten uit Ridderkerk, maar ook van (soms ver) daarbuiten bediend. Tony verzorgt geregeld zaken waarbij internationale partijen betrokken zijn. Communiceren in het Engels, snel kunnen schakelen, inlevingsvermogen en overtuigingskracht zijn hierbij van belang.

Naast het ondernemingsrecht heeft Tony ook een warme belangstelling voor het familierecht. Hij heeft een luisterend oor voor iedere cliënt en levert graag maatwerk, toegesneden op de individuele situatie van de cliënt.

Ook voor de ondernemer is dit van groot belang. Menig ondernemer zal zich het volgende weleens hebben afgevraagd.

–         Is het privévermogen voldoende gewaarborgd tegen zakelijke schuldeisers?

–         Wat zijn de gevolgen bij een eventuele echtscheiding?

–         Wat zijn de mogelijkheden om de onderneming en het overige vermogen op een                 fiscaal zo gunstig mogelijke wijze op partner/kinderen (of eventueel anderen) over             te laten gaan?

–         Kunnen mijn erfgenamen het bedrijf runnen of moet ik regelingen treffen opdat                 anderen in de dagelijkse leiding kunnen voorzien?

Tony wil de laagdrempelige uitstraling en persoonlijke aandacht voor iedere cliënt die het kantoor in de afgelopen jaren hebben gekenmerkt behouden en tegelijkertijd met snelle en doeltreffende dienstverlening op maat service voor de ondernemer en de particuliere cliënt leveren.

In dit nummer en komende nummers van Drechtsteden BUSINESS schrijft Tony een column over een onderwerp dat ondernemers aangaat.