Overig

Topregio Drechtsteden: Miljoenen naar economie

815
Topregio Drechtsteden: Miljoenen naar economie

‘Gedeelde ambities, gebundelde krachten, gezamenlijke resultaten’. Die vormen de kern van de investeringsagenda 2012-2015, die vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland en regio Drechtsteden begin april presenteerden.

Maritieme sector
De investeringsagenda is gezamenlijk opgesteld door de provincie en de regio en moet de Drechtsteden tot een topregio maken. Miljoenen euroʼs worden in de regionale economie geïnvesteerd, voornamelijk in sectoren die hier van oudsher sterk vertegenwoordigd zijn: havens, maritieme sector en deltatechnologie. Ruim 13 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor Het Plaatje in Sliedrecht, waar een Maritiem Servicecentrum moet verrijzen. Hendrik-Ido-Ambacht krijgt zoʼn zelfde centrum. In de natte bedrijventerreinen van Dordrecht wordt 8 miljoen euro geïnvesteerd, de Antoniapolder kan rekenen op 2 miljoen en Oosteind in Papendrecht op 1,1 miljoen euro. Het geld wordt niet alleen in de economie gepompt, maar ook in bereikbaarheid en leefbaarheid.

Bereikbaarheid en leefbaarheid
Zowel de Drechtsteden als de provincie zullen bij het Rijk (blijven) aandringen op betere aansluiting van de N3 op de A15 en het bestrijden van files op de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht en de A27 bij Meerkerk-Werkendam en Gorinchem. Ook het vervoer over spoor wordt minder risicovol. Drechtsteden zullen veel inzetten op kennis, innovatie en ontwikkeling. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van schonere en slimmere schepen, die op schonere brandstoffen zoals LNG varen.

Burgemeester Arno Brok van Dordrecht toonde zich na de bijeenkomst een tevreden man. “In deze tijd moeten we elkaar niet de put in praten maar juist verbindingen leggen. Het is goed om te zien dat het contact tussen provincie, gemeenten, het bedrijfsleven en andere partners zo plezierig verloopt. Dat is wel eens anders geweest. Deze samenwerking is een voorbeeld voor heel Zuid-Holland en ik ben daar trots op.”