Overig

U krijgt een subsidie voor een duurzame investering. En dan?

481

Een van de thema’s die begin deze maand werd besproken tijdens het Drechtsteden Politiek Debat, is duurzaamheid. Een thema dat zowel bij de overheid als bij veel ondernemers hoog op de agenda staat. Voor veel duurzame oplossingen en innovatieve ideeën zijn dan ook subsidies beschikbaar vanuit gemeenten en overheid. Als u als ondernemer zoekt naar financiering, dan houdt het traject niet op bij het aanvragen van subsidie. Sterker nog: daar begínt het pas.

De subsidieadviseurs van DRV helpen ondernemers bij het onderzoeken en succesvol aanvragen van subsidies. Vanuit mijn rol als accountant ondersteun ik vervolgens in het traject ná het verkrijgen van een subsidie.

Het doel achter de subsidie
De ondernemer ziet het verkrijgen van subsidie vaak als een extra opbrengst. De overheid en publieke organisaties verstrekken de subsidie echter met een ander doel, namelijk het stimuleren van projecten ter ontwikkeling van datgene waar zij belang in zien, bijvoorbeeld innovatieve en duurzame projecten. Met het doel niet ‘zomaar’ geld te verstrekken, stellen zij een aantal vereisten op waaraan een subsidieontvanger moet voldoen. Deze vereisten kunnen zowel op financieel als niet-financieel gebied worden bepaald. Veelal wordt bij de financiële eindverantwoording ook nog om een controleverklaring van een accountant gevraagd.

Ingewikkelde verplichtingen?
Deze eisen schrikken veel ondernemers af van het doen van een aanvraag. Dit is naar mijn mening helemaal niet nodig. Immers, voor elke ontwikkeling of vernieuwing binnen een organisatie is het van belang dat u als ondernemer voldoende informatie beschikbaar heeft en processen zo beheerst dat u -waar nodig- tijdig kunt (bij)sturen. Dat is niet anders bij een subsidietraject. Ik zorg er juist vaak samen met de ondernemer voor dat er met minimale inspanningen effectief kan worden voldaan aan de gestelde eisen van een subsidieregeling.

Het belang van tijdig signaleren
Het tussentijds monitoren van het voldoen aan de vereisten en zeker ook het vooraf kunnen identificeren van knelpunten is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding. Tijdig knelpunten signaleren en actief contact opnemen met de subsidieverstrekker verkleint namelijk vooraf het risico van niet voldoen aan de subsidievereisten aanzienlijk. We monitoren met de ondernemer gezamenlijk –gedurende het proces – de voortgang en het voldoen aan de (financiële) vereisten. Tevens kunnen we bijstaan in het opstellen van de eindverantwoording. Als er dan een controleverklaring vereist is, is dit nog maar een kleine stap die gemaakt moet worden.

Afstemmen met de subsidieverstrekker
Het is essentieel om in een subsidietraject in contact te blijven met de subsidieverstrekker. Als accountant moet je niet alleen aan de ontvanger (in begrijpbare taal) kunnen uitleggen welke stappen hij moet nemen om de volledige ontvangst van de toegekende subsidie te waarborgen. In onze visie speelt de accountant in dit proces juist ook een belangrijke rol in de communicatie met de subsidieverstrekker. Het is voor beide partijen een gemiste kans als een traject voortijdig wordt afgebroken, of als een ondernemer slechts een deel van de subsidie ontvangt omdat hij niet goed genoeg kan verantwoorden in hoeverre hij aan de (financiële) vereisten voldoet. Wij voorkomen dat door gedurende het gehele proces met beide partijen in contact te staan.

Kortom, mijn ervaring hierin leert dat subsidievereisten zeker geen belemmering hoeven te zijn! Bent u bezig met een subsidieaanvraag of worstelt u met de vereisten na het aanvragen? Neem gerust contact met me op.

– Martin Witt