Overig

Uitreiking studiebeurzen bij Innovatie Award

475

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio.

Om dit doel te bereiken, stelt NexTecH financiële middelen beschikbaar aan gevestigde technologische bedrijven en hun individuele medewerkers én aan techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

NexTecH is in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij en de voormalige HTS, onder de naam Industriefonds. In 2011 is deze naam veranderd in NexTecH. NexTecH gaat nu ook studiebeurzen verstrekken. We praten hierover met de NexTecH-bestuursleden André Boer en Bert Bult. “De overheid heeft het stelsel van studiebeurzen opgeheven en vervangen door een leenstelsel. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het interesseren van jonge mensen voor een technische studie en vervolgens het instromen van deze doelgroep in een technische opleiding op HBO en WO-niveau,” zo begint André Boer.

“Er is een grote behoefte in de regio aan mensen met een technische opleiding,” zo vervolgt Bert Bult. “Het probleem is echter om het potentieel aan leerlingen enthousiast te maken voor techniek en hoe krijg je het voor elkaar dat jeugd een goede keuze weet te maken in het grote aanbod van studierichtingen?” Er zijn al overigens mooie initiatieven in de regio. Het Technasium van het Walburg College is hiervan een goed voorbeeld. Dit is een onderwijsvorm voor HAVO en VWO en richt zich op leerlingen die graag willen weten hoe dingen werken en dit willen onderzoeken. Het Technasium zet in op verrijking van het gehele curriculum en op de ontwikkeling van een cultuur waarin de moderne wereld van beta en techniek voor leerlingen zichtbaar aanwezig is.

NexTecH wil nu het Scholarship-programma opzetten dat is  gericht op scholieren in 4/5 HAVO en 5/6 VWO. Door het kiezen van een profielwerkstuk met een technische inhoud en vervolgens het kiezen van een technische studie op HBO c.q. WO-niveau kunnen leerlingen een studiebeurs winnen.

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht die als een soort ‘meesterproef’ dient. De leerlingen  maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Een leerling van het VMBO dient er minimaal 20 uur aan te werken. Voor leerlingen van de HAVO en het VWO is de minimumeis 80 uur. Het cijfer wordt als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld bij het bepalen van de examenuitslag.

NexTecH gaat leerlingen op scholen bezoeken om ze te enthousiasmeren voor techniek. Bert Bult: “Wij gaan leerlingen van het Insula College Halmaheiraplein, Stedelijk Dalton Lyceum, Johan de Witt gymnasium, Walburgcollege, Develsteincollege, Willem de Zwijger en De Lage Waard bezoeken en ze adviseren voor een profielwerkstuk met een technisch karakter te kiezen.” André Boer realiseert zich dat de voorbereidingstijd dit jaar wat kort is, maar wil toch het optimale eruit halen. “Uit een eerste scan blijkt dat er voor weinig profielstukken is gekozen met een technische inhoud. We willen op de scholen meer inzicht over techniek geven en het belang hiervan schetsen voor de regio.”

Het programma van het NexTecH Scholarship ziet er verder als volgt uit. NexTecH gaat profielwerkstukken met een technologische inhoud beoordelen. De beste vier werkstukken krijgen een studiebeurs (per profielwerkstuk mogelijk meer leerlingen). Het streven is om één van de studiebeurzen aan een vrouwelijke leerling toe te kennen, uiteraard mits het niveau van het werkstuk dit wettigt.

Per profielwerkstuk wordt een studiebeurs van in principe € 2.100 per jaar voor de duur van vier jaar ter beschikking gesteld. De uitkering is per werkstuk ongeacht het aantal leerlingen. Het bestuur van NexTecH zal jaarlijks de hoogte van de beurzen vaststellen.

In het eerste jaar (te beginnen juni 2015) en het tweede jaar komen werkstukken met een technische inhoud in aanmerking waarbij nog geen actieve sturing van NexTecH voor de keuze van profielwerkstuk met technologische inhoud mogelijk is. Vanaf zomer 2015 kunnen aankomende HAVO 4 en VWO 5 leerlingen actief beïnvloed worden voor keuze profielwerkstuk en vervolgstudie.

De uitreiking van het NexTecH Scholarship vindt ieder jaar plaats tijdens de uitreiking van de Innovatie Award. De uitreiking van de Innovatie Award vindt dit jaar plaats op 10 juni in het Postillion Hotel Dordrecht.

De studenten kunnen zelf hun profielwerkstuk indienen bij NexTecH, Postbus 931, 3300 AX in Dordrecht. Dit behoeft niet door tussenkomst van de school. De criteria voor het indienen zijn:

  • Het profielwerkstuk moet een technologische inhoud hebben.
  • De student heeft zich al reeds ingeschreven bij een technologische HBO of WO opleiding.
  • Er dient een motivatiebrief bijgevoegd te worden met de argumentatie waarom de student(en) van mening zijn dat zij voor de studiebeurs in aanmerking komen.

André Boer en Bert Bult zijn blij dat NexTecH het besluit heeft genomen voor het verlenen van studiebeurzen. “Op deze manier proberen we de keuze voor techniek te stimuleren en zo enige invloed uit te oefenen om de instroom van techniekleerlingen te vergroten,” zo besluit Boer.

Meer informatie? Barbara Keuzenkamp

T: (078) 639 00 20