Overig

Veiligheid is niet te meten

1126

Rondetafelgesprek Veiligheid & Beveiliging

Veiligheid gaat 24 uur per dag door. Hoe is beveiliging en veiligheid het beste te faciliteren en uit te voeren?

Frank van Jeveren, directeur EBN Veiligheidsdienst, Jack Vos, eigenaar van SecuTax, Ruud Verhulst, Havenmeester, Programmamanager Veiligheid en Port Security Officer bij Havenschap Moerdijk en Peter de Koning, eigenaar van Dekon Deuren, gaan dieper op de materie in.

‘In hoeverre zijn fysieke beveiligers overbodig geworden naar aanleiding van technologische ontwikkelingen?’, luidde de eerste vraag.

Vos: “Bij veel organisaties is de technische en/of faciliterende dienst overdag aanwezig om een oogje in het zeil te houden en gaat om 17.30 uur het alarmsysteem erop. Het is onzin om te zeggen dat fysieke beveiligers onnodig zijn, want sociale controle blijft altijd nodig. Beveiligers geven vertrouwen en houden de controle. Werkgevers en werknemers stellen hun aanwezigheid zeer op prijs, omdat de beveiligers juist opgeleid zijn en direct goed weten te handelen bij vele situaties en calamiteiten.”

Van Jeveren: “De menselijke factor blijft altijd noodzakelijk, maar de techniek ondersteunt ons steeds meer. Daardoor is het wel mogelijk om minder mensen in te zetten. Vroeger stond er vaak dag en nacht een portier bij de slagboom. Nu kunnen zulke toegangsprocedures technisch worden geregeld, waardoor de rol van een ‘ouderwetse’ portier verandert en er bijvoorbeeld een verschuiving naar het gebied van BHV of ondersteunende receptiewerkzaamheden plaatsvindt. Reden waarom wij er binnen EBN veel aandacht aan schenken, onder andere door trainingen en hospitality.”

Verhulst: “Wij hebben er bewust voor gekozen om met een felgele surveillancewagen rond te rijden op het haven- en industrieterrein. Daarmee laten we zien dat we er zijn. Of dat niet gevaarlijk is omdat eventuele kwaadwillenden dan zien waar ze wél toe kunnen slaan? Nee hoor, want wij zetten natuurlijk nog veel meer middelen in. Niet alles is zichtbaar voor de buitenwacht. Zo is er kentekenregistratie en is het terrein ’s nachts beperkt toegankelijk.”

Verloopt de samenwerking tussen bedrijven en instanties stroef?

Vos: “Zo ervaar ik dat niet. SecuTax en de reguliere hulpdiensten komen niet in elkaars vaarwater. We versterken elkaar juist. Onze voertuigen zijn uitgerust met een reanimatieapparaat, een uitgebreide EHBO-kit en vele andere hulpmiddelen, zodat we bij ongevallen kunnen helpen. Bijvoorbeeld ook met het omleiden van verkeer en het geruststellen van slachtoffers. Maar wij zijn geen vervanger van de ambulancedienst of politie, die blijven hard nodig.”

Van Jeveren: “Wij hebben met alle instanties in de regio, en met de politie in het bijzonder, goed contact. Met de politie zijn afspraken gemaakt over onderlinge informatie-uitwisseling, die zowel het werk van de politie als van EBN ten goede komt.”

Verhulst: “Als beheerder van het terrein hebben wij met alle handhavers een goede relatie. Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. Het is belast met de ontwikkeling en het het beheer van het haven- en industrieterrein. Dat heeft als voordeel dat veiligheid en beveiliging er hier niet een beetje bijhangt. Voor veel gemeenten heeft dit namelijk geen prioriteit. Op gemeentelijke bedrijventerreinen zie je niet voor niets zo veel particuliere beveiligingsinitiatieven ontstaan. Veiligheid kun je trouwens niet meten. Er is geen thermometer aan te hangen. Dat is soms lastig. Wij doen hier de buitenschil, maar organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de binnenschil. Het grootste gevaar zit namelijk daar, bij de werknemers. Zij vormen het grootste risico, omdat ze precies weten wat er waar te halen valt.”

Relevante besluiten en wetgeving lopen achter de feiten aan. Er zijn te veel regels. Eens of oneens?

De Koning: “Ondernemers houden natuurlijk nooit van veel regels, maar ik denk niet dat het de spuigaten uitloopt. En veel regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Bijna altijd gaat alles goed, maar juist op het moment van een calamiteit kan beter alles maar goed geregeld zijn. Nederland loopt Europees gezien achter op het gebied van brandveiligheid. Er is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt, maar we zijn er nog lang niet.”

Verhulst: “Bij een nieuwe vestiging van een bedrijf werken wij volgens de ‘één-loket gedachte’. Wanneer een partij een aanvraag voor vestiging indient, verloopt alles via één aanspreekpunt. Alle betrokken instanties wordt gevraagd om de aanvraag te beoordelen en die beoordelingen worden gezamenlijk teruggekoppeld. Ondernemers hoeven dus niet apart naar Rijkswaterstaat, de provincie of gemeente, en zijn voor de aankoop al verzekerd van vergunning bij uitgifte.”

In hoeverre graven beveiligingsbedrijven hun eigen graf door met ontzettend lage prijsstellingen te komen?

Van Jeveren: “Beveiliging is in tijden van crisis voor veel bedrijven een sluitstuk van de begroting. Die zuinigheid gaat ten koste van de kwaliteit.”

De Koning: “Wij doen ook service en onderhoud aan brandwerende deuren. Concurrenten bieden onderhoudscontracten aan voor 17 euro. Voor zo’n prijs is het echter onmogelijk om fatsoenlijk preventief onderhoud te doen en een hele checklist zorgvuldig af te werken. Om nog maar te zwijgen over het doen van een functionele test. Wij zijn daar ongeveer 45 minuten mee bezig en besteden er écht aandacht aan. Dat is iets anders dan er even langs lopen en snel naar kijken. Dat bevordert de veiligheid natuurlijk niet.”

Vos: “Als ik kijk naar de vervoersector is de prijs-kwaliteitverhouding helemaal overboord. Ik schat dat 80 procent de prijs doorslaggevend laat zijn en 20 procent echt goed kijkt naar de kwaliteit. Aangezien we hier spreken over veiligheid valt er in mijn ogen eigenlijk niet te discussiëren over prijs-kwaliteitverhouding en moet kwaliteit altijd de eerste prioriteit zijn.”

Verhulst: “In onze Havenstrategie Moerdijk 2030 is vastgelegd dat we willen excelleren in veiligheid. Als Havenschap hebben we een faciliterende rol bij calamiteiten. Na de branden bij ChemiePack en Shell zijn al de nodige maatregelen ingevoerd. Om een voorbeeld te noemen: de plaatsing van windvanen op strategische plekken. Dat vergroot de zelfredzaamheid van degenen die op het terrein actief zijn. Per dag zijn dat er meer dan 14.000. Door de windvanen is voor iedereen zichtbaar wat de windrichting is. Ook heeft onze beveiligingsauto sinds enige tijd een mobiele camera op het dak. Ik kan die beelden op mijn telefoon zien, mocht het nodig zijn.”

Vos: “Binnen veel organisaties is er qua veiligheid en beveiliging nog veel te winnen. Het komt nog te vaak voor dat bijvoorbeeld de directeur of leidinggevende van een bedrijf zijn auto achter de nooduitgang parkeert. Misschien lekker dicht bij de ingang, maar er staat niet voor niets een bordje met ‘niet parkeren’ op zo’n plek. Regels met betrekking tot veiligheid gelden voor allen.”

Van Jeveren: “Dat besef bijbrengen, daarin schuilt nog een flinke taak. Wanneer een directeur zich niet aan de regels houdt, moet ook hij daarmee geconfronteerd worden. Juist als het gaat om veiligheid en beveiliging moet er geen ruimte zijn voor uitzonderingen.”