Overig

Volle kracht vooruit?

571

Het nieuwe Rotterdamse coalitieakkoord heet Volle kracht vooruit, maar zowel politici als andere betrokkenen zetten vraagtekens bij zowel de nieuwe coalitie als bij de inhoud van het akkoord. Dit komt ook door de krappe meerderheid van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66.

De drie partijen hebben slechts 23 van de 45 zetels in handen. De ChristenUnie-SGP was enige tijd betrokken bij de coalitieonderhandelingen, maar haakte af omdat dit akkoord qua armoedebestrijding en integratie te ver van hun visie af staat. De SP heeft al laten weten volle kracht vooruit tegen dit akkoord oppositie te voeren. Ook voormalig wethouder Jeannette Baljeu (VVD) wordt niet enthousiast van Volle kracht vooruit. “Het vorige college heeft 500 miljoen moeten bezuinigen om de stad weer financieel gezond te maken, maar vanaf 2016 wil dit college van de reserves snoepen. Op veel punten gaan ze trouwens op dezelfde voet verder als wij deden. Wat de VVD mist, is lastenverlichting zoals wij die voorstaan, verlaging van de OZB en een afvalstoffenheffing onder de 300 euro. Wat ons ook dwars zit, is dat er erg veel aandacht is voor het centrum. De meeste Rotterdammers wonen juist in de wijken.”

De nieuwe ploeg heeft de eerste deuk al opgelopen omdat kandidaat wethouder Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam, Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) het vertrouwen van de raad niet kreeg als gevolg van dreigende belangenverstrengeling met de baan van Marco Pastors, haar levenspartner. Leefbaar Rotterdam droeg op het laatste moment ook gemeenteraadslid Ronald Schneider voor. Hoogveld kreeg 17 van de 45 stemmen, Schneider 28. Het neveneffect is dat er geen enkele vrouw in de nieuwe wethoudersploeg zit. Dat bestaat nu, in het multiculturele Rotterdam, uit zes blanke heren.

In het coalitieakkoord staat dat “Rotterdam voorop moet lopen in het aan het werk krijgen van mensen. Dat kan door goed te luisteren naar de wensen van werkgevers: wat willen zij en welke Rotterdammers in de bijstand passen daarbij? Iedereen die kan werken, gaat aan de slag.” Of vraag en aanbod goed matchen, wordt niet vermeld. Het college wil ook werken aan betere bereikbaarheid en aan het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Daarnaast wordt gepleit voor de terugkeer van de Danceparade.

Rotterdam krijgt één wethouder Economie: Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam), er wordt gezocht naar mogelijkheden om Rotterdamse ondernemers voorrang te geven bij het verlenen van gemeentelijke opdrachten, kredietunies van, voor en door ondernemers worden gestimuleerd en Deltalinqs blijft een belangrijke partner  voor de gemeente om een innovatief ondernemersklimaat in de haven te realiseren. Belangrijk punt is ook de inzet voor maatregelen om het Havenbedrijf een goede internationale concurrentiepositie te bieden.

Veel partijen hebben grinnikend gereageerd op de wens van het college om een bakfietsenwijk in Rotterdam te willen creëren.

Voetbaltrainer Arie Haan lag regelmatig voordat de kerstboom werd opgetuigd al overhoop met zijn nieuwe club. Alles bij elkaar opgeteld, roept dit college het ‘Haalt Arie Haan de Kerst gevoel” naar boven, maar wie weet moeten de pessimisten onder ons over vier jaar door het stof.