Overig

“Wat is zakelijke dienstverlening?”

6012

Een column schrijven over zakelijke dienstverlening. Dat is, volgens mij, niet al te moeilijk. Toen ik vertelde dat ik een column over zakelijke dienstverlening ging schrijven, vroeg één van de leden van Werkgevers Drechtsteden mij: “Wat is eigenlijk zakelijke dienstverlening?”

Ja, daar ga je dan toch over nadenken. Volgens de Dikke van Dale gaat het bij dienstverlening om het al of niet tegen betaling verrichten van diensten. Wikipedia beschrijft het als alle commerciële dienstverleners, die hoofdzakelijk hun diensten verlenen aan bedrijven. De aldus gedefinieerde zakelijke dienstverleners komen voor in alle branches en bedrijfstakken. Deze invulling van het begrip zakelijke dienstverlening is gebaseerd op een indeling naar soort afnemer.

Uiteraard kan de invulling van de zakelijke dienstverlening ook worden gebaseerd op de soort dienst, in plaats van de soort afnemer. Bij de indeling van dienstverlenende bedrijven naar bedrijfstak of branche wordt gekeken naar het soort dienst dat ze leveren. Hierbij worden bijvoorbeeld groothandels ingedeeld bij ‘Handel’, transportbedrijven bij ‘Vervoer’, hotels bij ‘Horeca’ en banken bij ‘Financiële dienstverlening’. Een restgroep van commerciële dienstverleners past niet bij die nader omschreven bedrijfstakken. Deze groep bestaat uit diverse deelgroepen, die te klein zijn voor een eigen bedrijfstak of branche. Zij leveren hun diensten hoofdzakelijk aan bedrijven en worden door het CBS als restgroep gezamenlijk aangeduid met de term ‘Zakelijke dienstverlening’. Deze invulling van het begrip zakelijke dienstverlening is gebaseerd op een indeling naar het soort diensten dat wordt verleend.

Hoe je het ook wendt of keert, de definitie is nogal breed. Je zou dan ook verwachten dat de toegevoegde waarde van zakelijke dienstverleners ‘nogal breed’ is. Dat is ook zo! In 2011 was ons bruto binnenlands product € 539,4 miljard. Hiervan werd € 263,9 miljard, ofwel 49% gerealiseerd door de commerciële dienstverlening, als we de CBS-definitie aanhouden. € 59,9 miljard werd gerealiseerd door de zakelijke dienstverleners. Dus maar liefst 23% van onze economie hebben wij te danken aan specialistische zakelijke diensten, verhuur van roerende goederen, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, reisbureaus, reisorganisatie en -info, beveiliging en overige diensten.

De toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening is in 2012 met 1,4% gekrompen. Dit terwijl het bruto binnenlands product met ongeveer 0,6% is afgenomen. De zakelijke dienstverleners, waaronder veel kleine zelfstandigen en ZZP’ers hebben het dus best wel zwaar. Bedrijven met maximaal tien werknemers vormen in Nederland negentig procent van alle zakelijke dienstverleningsbedrijven.

Het aandeel startende ondernemingen is hoger bij de zakelijke dienstverlening dan in andere bedrijfstakken. De drempel om te starten is laag doordat het leveren van zakelijke diensten over het algemeen relatief weinig investeringen vergt in gebouwen, machines en voorraden. Zakelijke dienstverleners vertellen vaak graag welke gerenommeerde bedrijven ze tot hun klantenkring kunnen rekenen omdat ze sterk afhankelijk zijn van hun reputatie. Het werken aan naamsbekendheid en een kwaliteitsimago is dan ook belangrijk omdat ze een dienst leveren waarbij hun kennis en kunde doorslaggevend is, maar die tegelijk moeilijk meetbaar is. Mocht u twijfelen over het inhuren van een zakelijke dienstverlener? Geef hen dan het voordeel van de twijfel en gun hen de opdracht!

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden