Overig

Wereldwijde acquisitie voor Industrial Park

815

Er ligt nog 120 hectare grond braak op het Industrial Park van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Grond die ligt te wachten op bedrijven die actief zijn in de chemie- en procesindustrie. Sjaak Vaes en Bernardo Zijlstra zijn voortdurend onderweg om namens het Havenschap Moerdijk dergelijke bedrijven naar Noord-Brabant en in het bijzonder naar Moerdijk te halen.

Wereldwijd zijn er niet zoveel chemiebedrijven en die zijn uiteraard ook niet allemaal op zoek naar nieuwe vestigingslocaties. Op Moerdijk is al een aantal wereldspelers op het gebied van chemie gevestigd. Toch moeten dat er meer worden. Sjaak Vaes en Bernardo Zijlstra promoten Moerdijk dan ook waar nodig om bedrijven geïnteresseerd te krijgen voor een vestiging op deze unieke locatie. Zijlstra: “Het Industrial Park is een uitstekend geoutilleerde vestigingsplek. Veel bedrijven die zich in onze doelgroep bevinden weten dat inmiddels ook wel, maar de huidige economische omstandigheden maken het noodzakelijk om Moerdijk continu onder de aandacht te brengen bij potentiële vestigers. Dat vergt een andere manier van acquireren want waar het tot een aantal jaren geleden niet ongebruikelijk was dat bedrijven zich spontaan aanmeldden voor een plek op Moerdijk, verloopt dit tegenwoordig anders. Wij moeten nu alles uit de kast halen om Moerdijk als aantrekkelijke propositie op de kaart te houden.” Dat betekent een omslag in de werkwijze van Vaes en Zijlstra. “Via alle mogelijke media volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de markt en stemmen daar een actieve marktbenadering op af,” zegt Vaes. “Dat betekent dat wij continu onze doelgroepen in het vizier houden en de economische bedrijfsontwikkelingen in kaart brengen. Welke bedrijven zijn interessant voor ons? Waar zijn ze gevestigd en hoe kunnen wij ze het beste benaderen? Daarbij moet je niet vergeten dat de bedrijven die wij volgen over de hele wereld hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Wij moeten dus goed hun behoeften in beeld zien te krijgen en vervolgens bepalen hoe wij die behoeften het beste in kunnen vullen. Een bedrijf vestigt zich niet hier om enkele jaren later weer te verhuizen. Het vergt kapitaalintensieve investeringen en dat betekent dat ze volledig ervan overtuigd willen zijn dat de investering van soms tientallen miljoenen euro’s ook op de lange termijn waardevast is. Bij onze acquisitie zetten wij daarom ook onder andere in op de hier specifieke productstromen die via een buisleiding voorhanden zijn. Dat betekent geringe transportkosten en weinig last van een steeds strengere regelgeving op dit gebied.”

Met die bedrijven waarvan Vaes en Zijlstra weten of veronderstellen dat er sprake is van uitbreidingsplannen, nemen zij direct contact op om aan te geven welke mogelijkheden Moerdijk te bieden heeft. Een succesvolle manier van opereren tot nu toe, want met enige regelmaat vestigen zich nieuwkomers op het Industrial Park. Dit is echter geen reden om rustig achterover te leunen. “Er is nog ruimte te over en wij willen die ruimte zo snel mogelijk invullen,” merkt Zijlstra op. Om Moerdijk in top of mind te houden bezoeken zij beurzen en andere evenementen en bijeenkomsten waar de top van de chemie- en procesindustrie bijeen is. Ook behoort beursdeelname tot de promotieactiviteiten. Dit zijn ideale omstandigheden om in contact te komen met beslissers van de doelgroepen. Vaes en Zijlstra proberen zoveel mogelijk afspraken met prospects in Moerdijk te maken zodat zij de omgeving kunnen verkennen en kennis kunnen maken met de omstandigheden en mogelijkheden die er voorhanden zijn. Zij schromen daarbij niet om gebruik te maken van chemiebedrijven die hun domicilie al op Moerdijk hebben gevonden. Deze testimonials zijn van grote waarde zegt Vaes. Een klant hoort graag hoe het de gevestigde bedrijven vergaat op Moerdijk. Het werkt daarbij ook in het voordeel dat Moerdijk goed aangeschreven staat in de wereld van chemie- en procesindustrie.

De ‘commissie vestiging’ van het Havenschap vervult daarin een prominente rol, want dankzij de inspanningen van deze commissie weet de gegadigde al binnen enkele weken of zijn voorgenomen bedrijfsactiviteiten inpasbaar zijn op Moerdijk. Dan moet hij nog wel de hele procedure doorlopen, maar komt niet meer voor onaangename verrassingen ten aanzien van wet- en regelgeving. Tijdens de gehele procedure krijgt de aanstaande nieuwkomer de nodige ondersteuning van het Havenschap.

Als het bedrijf eenmaal operationeel is, neemt de accountmanager van het Havenschap het contact over. Het uitgangspunt is namelijk dat bedrijven die zich op het Industrial Park vestigen, altijd de beschikking hebben over een aanspreekpunt. Zijlstra: “Wij fungeren graag als sparringpartner en wij merken dat bedrijven daar ook werkelijk behoefte aan hebben. Wij denken graag met onze bestaande en nieuwe klanten mee en onderzoeken graag hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Samenwerken is de sleutel tot succes om verdere groei van de haven met nieuwe klanten en ladingstromen te realiseren. De klant achter de klant is voor ons in het ketenproces ook een belangrijke schakel.” Juist in het actief blijven volgen van de bedrijven onderscheidt Moerdijk zich. “Wij treden de concurrentie dan ook met open vizier tegemoet,” zegt Vaes. “Zowel in eigen land als in de ons omringende landen hebben chemiebedrijven de keuze uit vestiginglocaties, maar het unieke samenstel van ruimte en vestigingsvoorwaarden in Moerdijk zijn zeker in ons voordeel. Wij vissen allemaal in dezelfde vijver, maar onze natuurlijke ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen in combinatie met de nodige modaliteiten zorgen ervoor dat wij een stevige propositie hebben.”

Vaes en Zijlstra volgen ook nieuwe ontwikkelingen zoals biobased chemie op de voet. Stoffen uit biomassa van planten en dieren kunnen in de toekomst schadelijke chemische stoffen vervangen. “Dit biedt nieuwe kansen, maar die ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Toch houden we er al rekening mee, wij opereren nu eenmaal in langdurige trajecten,” zegt Limburger Vaes, die samen met Groninger Zijlstra actief is voor het Brabantse Moerdijk.