Overig

Wie wil er geld hebben?

529

Daar zit u dan. Jarenlang heeft u hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd met goede klanten en een eigen (nagenoeg afbetaald) pand. Net als u wilt doorgroeien, zakken de banken in 2007 in elkaar en storten vervolgens de Grieken Europa in een crisis, waardoor iedereen elkaar een recessie aanpraat. Geen wonder dat 2011, met verlies moest worden afgesloten. Maar één verliesjaar betekent nog niet het einde. U bent tenslotte ondernemer!

Gemakkelijk is het echter niet, met slechter betalende klanten en nerveuze leveranciers. Regelmatig wordt het maximum van de kredietlijn bereikt. Deze maand was het helemaal spannend met de uitbetaling van de vakantiegelden. Vroeger belde u gewoon met uw account manager van de bank voor een tijdelijk overstandje. Nu ging zijn ontkennende antwoord over Basel I, II en III. “Wat bazelt die man toch?” dacht u bij uzelf. Kort samengevat kon de bank niet helpen. Gelukkig werd het probleem van het vakantiegeld uiteindelijk opgelost. Maar hoe nu verder?

Klinkt bovenstaande u bekend in de oren? Ja, het is moeilijker om in deze tijd krediet te krijgen en natuurlijk spelen banken daarin een rol. Maar het is ook goed om in de spiegel te kijken. De tijd dat met één telefoontje een kredietlijn nagenoeg kon worden geregeld is echt voorbij. Was je vroeger een goede ondernemer als je uit de losse pols de financiële stand van zaken van je bedrijf kon toelichten, nu wordt dat gezien als een risico.

Kredietverleners willen meer dan ooit weten hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Het aangewezen middel daarvoor lijkt de jaarrekening. Dat klinkt logisch uit de mond van een accountant maar het is niet waar. De jaarrekening is een afsluiting van een jaar én het begin van een nieuw jaar. Uit de jaarrekening zijn kengetallen te halen die een rapportcijfer over de onderneming geven. Hiermee kan de basis worden gevormd voor de prognose voor het nieuwe jaar. Deze prognose geeft aan wat er zal worden verdiend, hoeveel geld er nodig is en wat er met de kengetallen gebeurt.

Een prognose is minder vrijblijvend dan het klinkt. Maandelijks of per kwartaal kunt u aan de hand van de administratie toetsen wat er van de prognose is uitgekomen. U bent beter in staat in te schatten wanneer de liquiditeit onder druk staat en wanneer er wellicht overschotten zijn. Zo kunt u eerder ingrijpen in kosten en overleg voeren over geldverstrekking met de bank en met leveranciers. Dan blijkt dat met goed onderbouwde managementinformatie de bank ook veel meer kan doen.

Is managementinformatie iets van accountants? Nee, natuurlijk niet. Hoe meer u zelf doet, hoe beter. Wel kunnen wij u in fases ondersteunen om de informatie betrouwbaarder te maken en net even de accenten op de juiste plaats te leggen. Graag wisselen wij daarover met u van gedachten. Maar voor we dat gaan doen heb ik nog een tip voor u: Vraag niet alleen krediet aan als u het nodig hebt, doe dit al als uw cijfers daar goed voor zijn. Want een vooruitziende ondernemer telt voor twee!

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf

vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier

in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis,

Oud-Beijerland en Sliedrecht.