Overig

Zomerborrel WTS Advocaten

894

Op 11 juni vond de zomerborrel plaats van Wessel, Tideman en Sassen advocaten, het advocatenkantoor, waar ook de voorzitter van MKB-Rotterdam, Bruno Tideman aan verbonden is.

Het was een drukte van belang, ondanks de haast herfstachtige weersomstandigheden. Maar zelfs een forse hoosbui kon de klanten en relaties niet deren. Aan de hoeveelheid gasten te zien bloeit en groeit de praktijk van WTS. WTS is een middelgroot kantoor met vestigingen in Den Haag en Rotterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed, arbeidsrecht en contractenrecht. Gezien de problematiek in die gebieden en het feit dat WTS o.a. gespecialiseerd is in reorganisaties en ontslagrecht, mag dat niet verbazen.

Bruno Tideman hield een inspirerende toespraak waarin hij de klanten benadrukte dat strijdlust één van de kernwaarden van WTS is, omdat WTS haar klanten de positieve energie wil geven om te streven naar het maximale resultaat. En om misverstanden te voorkomen: met strijdlust doelt WTS niet op agressief gedrag en verbaal geweld. Nee, het gaat om de aanstekelijke strijdlust, zoals die ook vaak op de rugbyvelden te bewonderen is. Onverzettelijk en vol passie aanvallen en verdedigen en niet zeuren of de kantjes eraf lopen. Zeker niet zachtzinnig, maar wel altijd correct. Trots kondigde Tideman in dat verband aan dat WTS hoofdsponsor is geworden van de Rugby Academy Zuidwest Nederland. De Academy biedt jong talent een specifiek onderwijsprogramma met een combinatie van studie en sport. De leerlingen van de Academy toonden hun enthousiasme voor deze mijlpaal door spontaan een Haka dans op te voeren, tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Wat vindt WTS

belangrijk?

Bij Wessel Tideman en Sassen hebben we onze kernwaarden duidelijk vastgesteld.

Drie eigenschappen waar we veel waarde aan hechten. Scherpzinnigheid, strijdlust en bondgenootschap zijn deze kernwaarden. Zij bepalen ons doen en laten.

U verwacht juridische topkwaliteit gecombineerd met creativiteit. Maar ook pragmatisch en streetwise. Deze scherpzinnigheid bieden we u.

Een juridische kwestie bezorgt u hoofdbrekens en vraagt veel doorzettingsvermogen. U hebt behoefte aan geestdrift, inspiratie en motivatie. Met onze aanstekelijke strijdlust krijgt u die.

U wilt een betrouwbare adviseur, die dag en nacht voor u klaar staat. Eerlijk en duidelijk, in woord en daad. Gastvrij en laagdrempelig. Begrijpelijke taal en een transparante factuur. Kortom, u zoekt een bondgenoot. Die vindt u in ons.

Kennis is voorsprong

Kennis is macht. Een cliché, maar zeker in de advocatuur meer dan waar. Meer kennis geeft je immers een voorsprong op de rest. Logisch dat we graag investeren in de juridische kennis van onze advocaten. Daarom werken we nauw samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus komen er elke maand hoogleraren en docenten onze advocaten bijscholen. Hierdoor zijn onze advocaten altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. Uw voordeel? U kunt bij ons altijd rekenen op advocaten die hun ‘zaken’ voor elkaar hebben op het hoogste juridisch niveau. We vinden dat u daar blind op moet kunnen vertrouwen. Daarom investeren we continu in de kwaliteit van onze organisatie. Daarnaast trainen we onze advocaten om heel klantgericht te werken. Want daar gaat het uiteindelijk om: tevreden klanten.

Meer informatie: www.wtsadvocvaten.nl en www.rugby.nl.